Tagastamine


Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija (eraisik) sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Õhuniisutid.ee e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses ja õhuniisutid.ee kasutamistingimustes sätestatust. Käesoleval lehel on toodud info kergemaks leidmiseks välja olulisemad tingimused:

Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

Lepingust taganemiseks ehk taganemisõiguse kasutamiseks tuleb kliendil õhuniisutid.ee-le esitada vastav teavitus. Teavitus tuleb saata e-kirja teel aadressil info@õhuniisutid.ee.

Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.


Tähelepanu! Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada oleks välistatud.

Kaup, mis saabub tellijani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale.

Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab tarbija asja õhuniisutid.ee-le tagastamisega seotud otsesed kulud.

Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on õhuniisutid.ee-le tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

Täpsema info saamiseks palun tutvuge ka õhuniisutid.ee üldiste tellimistingimustega SIIN. Vajadusel saate alati küsida lisainfot ka meie klienditeenindusest info@õhuniisutid.ee.

Pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui müüja ei tõesta vastupidist. Peale 6-kuise perioodi möödumist kauba ostust tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.